Mẫu yêu cầu trở thành người bán

Hoặc

Lợi ích của người bán hàng:

Tạo một hoặc nhiều mặt hàng

Bạn có thể chấp nhận mặt hàng quà tặng thông qua ứng dụng của chúng tôi

Tổng quan về tất cả các mặt hàng của bạn được bán