Huawei P30 pro

Huawei P30 Pro là một bước đột phá của Huawei cũng như camera trên smartphone khi đem lại khả năng zoom như một kính viễn vọng.

Mặt hàng cùng hãng trước đó | kế tiếp

5 starts
4 starts
3 starts
2 starts
1 starts

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể vote.

Trịnh Gia Hưng

Điện thoại này xịn nè các bạn

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể bình luận.