Nokia 7 plus

Nokia 7 Plus là chiếc smartphone đầu tiên đánh dấu bước đi đầu tiên của Nokia vào thế giới màn hình tỉ lệ 18:9.

Mặt hàng cùng hãng trước đó | kế tiếp

  • 0

Giá 2.345.678,00 ₫

5 starts
4 starts
3 starts
2 starts
1 starts

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể vote.

Lê Thành

Tôi rất thích mẫu điện thoại này!

Thanh Le

Mẫu điện thoại này dùng rất tốt

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể bình luận.